Op de vaste klaverjasmiddag bij VAG staat de gezelligheid voorop en er zijn leuke prijzen te winnen.


Elke maandagmiddag, is er een klaverjasmiddag.
De kosten voor het deelnemen aan deze klaverjasmiddag zijn € 1,50
Om deel te kunnen nemen moet men lid zijn van de VAG.
Men mag echter driemaal deelnemen voordat besloten wordt tot het lidmaatschap over te gaan.