Wedstrijdreglement   onderlinge competities vag kampen

Inhoudsopgave

 1.  Reglement
 2.  Wedstrijden
 3.  Poule-indeling
 4.  Arbitrage
 5.  Inhaal-of vervangende Wedstrijden
 6. Algemeen gemiddelde
 7. Aantal te maken caramboles
 8. Wedstrijdpunten
 9. Reglement

1. REGLEMENT
De wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld conform de spelregels van de KNBB aangevuld met regels uit dit reglement.

2. WEDSTRIJDEN

 • Gespeel wordt s”morgens en s”middags door de week, behoudens als er een toernooi gespeeld wordt.
 • De wedstrijden worden onderling afgesproken en moeten indien mogelijk allemaal worden gespeeld
 • Wanneer men tijdens de competitie met een aanvaardbare reden afhaakt dient men dit kenbaar te maken aan de organisatie.
 • De aan de competitie deelnemende leden zijn verplicht (m.u.z. ziekte of calamiteiten) tenminste eenmaal en indien nodig meerdere malen per week de wedstrijddagen te bezoeken.
 • Bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld vakantie)  dienen de wedstrijden toch binnen de gestelde periode te worden gespeeld. Eventueel door meerdere wedstrijden per dag te spelen.

LET OP: Bij het einde van de eerste ronde zijn volgende regels van toepassing!

 • Bij een achterstand in de 1e ronde kunnen, nadat de reden van deze achterstand nadrukkelijk bij de competitieleiding is gemeld, maximaal  3 partijen worden ingehaald.
 • Deze inhaalwedstrijden moeten worden ingehaald in de eerste drie weken na de start van de 2e ronde.
 • Voor deze wedstrijden moet men zelf de afspraken maken en deze vooraf melden aan de competitieleiding.
 • In alle andere gevallen zal men, indien de 1e ronde niet geheel is voltooid, uit de competitie worden genomen.
 • Bij het niet voltooien van de 2e ronde voor de gestelde datum van 1 december, worden de uitslagen verwijderd.

3. POULE-INDELING

 • Leden die meedoen aan de onderlinge competitie libre en bandstoten worden ingedeeld in poules.
 • Het aantal poules is afhankelijk van het aantal deelnemende leden.
 • Een competitie bestaat uit twee speelronden waarin de deelnemers elkaar per ronde één keer treffen.
 • Het algemeen gemiddelde is bepalend voor de poule waarin men wordt ingedeeld. Voor bepaling van het algemeen gemiddelde wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van dit reglement.
 • De poule-indeling blijft tijdens de gehele competitie gehandhaafd. Ook voor nieuwe leden waarvan het gemiddelde na de eerste vijf partijen word herzien.
 • Na de eerste ronde wordt alle gemiddelde herzien.
 • Om mee te kunnen doen aan wedstrijden is het minimum aantal te maken caramboles vastgestel op 15 voor libre- competitie en 12 voor de bandstoot-competitie.

De competitieleiding kan in bijzondere situaties dispensatie verlenen voor het minimum te maken caramboles. Nieuwe leden kunnen niet direct in aanmerking komen voor dispensatie.

4. ALGEMEEN GEMIDDELDE

 • Het algemeen gemiddelde van een speler is het gemiddelde van de voorgaande competitie, in de zelfde spelsoort met een minimum van vijf partijen

5. TE MAKEN CARABOLS

 • Het te maken aantal caramboles wordt bepaald door het algemeen gemiddelde te vermenigvuldigen met dertig plus vijf.
 • Het Algemeen gemiddelde van een nieuw lid wordt bepaald door vijf 30 beurten partijen