Biljarten

De sociëteit beschikt over vier biljarts. 
We organiseren onderlinge competities en nemen deel aan de wedstrijden in de biljartcompetitie georganiseerd door de KNBB district Zwolle.

De vijf verschillende teams

Libre overdag:

speeldagen thuis: dinsdagmiddag aanvang 13.30 uur

VAG 1

uitslagen en standen team 1

 

VAG 2

uitslagen en standen team 2

Driebanden overdag

speeldagen thuiswedstrijden: woensdagmiddag aanvang 13.30 uur

VAG 1

VAG 2

uitslagen en standen driebanden dagteams

Driebanden avond

VAG 21

speeldagen thuiswedstrijden: woensdagavond aanvang 19.30

uitslagen en standen b2 competitie avond drieband